ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Προσφέρουμε υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας, που προσαρμόζονται σε όλες τις ανάγκες των πελατών μας.
Διασφαλίζουμε ότι κάθε αποστολή φτάνει στον προορισμό της με γρήγορο, ασφαλή και προσιτό τρόπο, είτε βρίσκεται στην ίδια πόλη είτε στην άλλη άκρη της χώρας.

Πλήρη και τμηματικές φορτώσεις (FTL, LTL)

Φορτοεκφορτώσεις ανα ημέρα

Μεταφορά ευπαθών φορτίων ( συντήρηση , ψύξη  , φάρμακα )

Επικίνδυνων εμπορευμάτων ( ADR ) ,

Εxpress services

Ειδικά φορτία  ( oversized )

Αναλαμβάνουμε καθημερινές φορτώσεις ολόκληρων (FTL) και τμηματικών φορτίων από και προς Ευρωπαϊκές χώρες  .

Το ειδικευμένο προσωπικό παρακολουθεί και ενημερώνει για τις αποστολές εώς την τελική παράδοση.

Σας προσφέρουμε ευέλικτες και γρήγορες λύσεις μεταφοράς ακόμη και σε περιόδους αιχμής