ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Combitrans Hellas  είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στον τομέα προστασίας περιβάλλοντος.

Υποστηρίζουμε τις ανάγκες μας για ενέργεια μέσω της τεχνολογίας  Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net Metering).

Παράγουμε ‘πράσινη’ ενέργεια  για τις ανάγκες της εταιρίας ,συμβάλλοντας στην προσπάθεια  έτσι ώστε  το περιβάλλον να γίνει  βιώσιμο.

Εφαρμόζουμε  πολιτικές ανακύκλωσης  προϊόντων  με στόχο να περιοριστεί η κατασπατάληση πόρων.