Καριερα

ΕΥΚΑΙΡIΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η  COMBITRANS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

προχωράει στην πρόσληψη προσωπικού με εξαρτημένη σχέση εργασίας,  για την στελέχωση Δύο (2)  θέσεων  στο Εμπορικό τμήμα για τα γραφεία της.

Περιγραφή Θέσης

Γραφεία Ασπροπύργου:

Υπάλληλος Πωλήσεων-Εξυπηρέτησης Πελατών -Τιμολόγησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο (ΑΕΙ) ή  (ΑΤΕΙ).
 • Δυο τουλάχιστον έτη επαγγελματικής εμπειρίας συναφή με το αντικείμενο της θέσης (απασχόληση σε μεταφορική θα ήταν επιθυμητό, χωρίς να είναι απαραίτητο).
 • Άριστη γνώση της ελληνικής, πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (First Certificate in English, επίπεδο κατανόησης, ομιλίας και γραφής τουλάχιστον Β1 στην κλίμακα europass).
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων  Microsoft Office και λοιπών εφαρμογών.
 • Ικανότητα στην επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας.
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
 • Οργανωτικός/η και υπεύθυνος /η
 • Άριστες  Επικοινωνιακές και Διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνέντευξης.

Παρακαλώ η αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@combitrans.gr

 

Γραφεία Θεσσαλονίκης (Καλοχώρι):

Υπάλληλος Πωλήσεων-Εξυπηρέτησης Πελατών -Τιμολόγησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο (ΑΕΙ) ή  (ΑΤΕΙ).
 • Δυο τουλάχιστον έτη επαγγελματικής εμπειρίας συναφή με το αντικείμενο της θέσης (απασχόληση σε μεταφορική θα ήταν επιθυμητό, χωρίς να είναι απαραίτητο).
 • Άριστη γνώση της ελληνικής, πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (First Certificate in English, επίπεδο κατανόησης, ομιλίας και γραφής τουλάχιστον Β1 στην κλίμακα europass).
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων  Microsoft Office και λοιπών εφαρμογών.
 • Ικανότητα στην επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας.
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
 • Οργανωτικός/η και υπεύθυνος /η
 • Άριστες  Επικοινωνιακές και Διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνέντευξης.

Παρακαλώ η αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jmataliotakis@combitrans.gr