Μεταφορά συμμαχικού Τζιπ WILLYS M

Η COMBITRANS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ,

Ειδικεύεται σε μεταφορές Ιστορικών οχημάτων, Επίπλων και λοιπών  αντικειμένων αξίας.
Με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη αναλαμβάνουμε κάθε είδους μεταφορά με εγγύηση παραλαβής στον τελικό προορισμό.
Πρόσφατη είναι η μεταφορά του συμμαχικού Τζιπ WILLYS M38    από την Κρήτη στην Σουηδία.

Read More