Δωρεάν μεταφορά υλικών του « Χαμόγελου του Παιδιού ».

Η COMBITRANS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στα πλαίσια των φιλανθρωπικών και περιβαλλοντολογικών της δράσεων προσέφερε
δωρεάν μεταφορά υλικών του « Χαμόγελου του Παιδιού » από και προς την Σουηδία.

Read More