Η COMBITRANS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ειδικεύεται στις διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για μεμονωμένες αποστολές, καθώς και για πλήρης και μερικές φορτώσεις. Λειτουργούμε με βάση μια ολοκληρωμένη μορφή οδικής μεταφοράς, με περισυλλογή από την μονάδα παραγωγής ή τις αποθήκες του αποστολέα και παράδοση στον τελικό παραλήπτη.

Στους πελάτες μας περιλαμβάνονται τόσο γνωστές μεγάλες εισαγωγικές και εξαγωγικές εταιρείες με συνεχείς φορτώσεις αγαθών καθώς επίσης μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με πιο ποικίλες ανάγκες μεταφοράς. Διαχειριζόμαστε και συντονίζουμε τη μεταφορά έργων για προϊόντα συντήρησης και κατάψυξης, ξηρά φορτία, υπέρβαρα φορτία και φορτία που υπερβαίνουν τις διαστάσεις του φορτηγού.

Η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων μεταφοράς μας αποτελείται από φορτηγά αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας ευρωπαϊκών προδιαγραφών που παρακολουθούνται με GPS και είναι ειδικά εξοπλισμένα για να χειρίζονται εργασίες με μέγιστες απαιτήσεις ασφαλείας. Διασφαλίζουμε το τελικό ποιοτικό επίπεδο των αναθέσεων με τους έμπειρους συνεργάτες μας και την ολοκληρωμένη τεχνογνωσία.

 

 

Πραγματοποιούμε μεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στις Σκανδιναβικές χώρες, και ειδικότερα Σουηδία, Νορβηγία και Φινλανδία καθώς και Δανία και τις Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Σε μια ανταγωνιστική αγορά παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και αποδοτικές λύσεις οδικών μεταφορών όπως:

 • Μεταφορές πλήρων φορτίων με καθημερινές αναχωρήσεις.
 • Μεταφορές τμηματικών φορτίων με εβδομαδιαίες αναχωρήσεις.
 • Μεταφορές φαρμάκων, φρέσκων φρούτων και γαλακτοκομικών προϊόντων με φορτηγά ψυγεία.
 • Μεταφορές επικίνδυνων/εύφλεκτων φορτίων (ADR).
 • Μεταφορές ευπαθών φορτίων.
 • Μεταφορές οικοσκευών.
 • Συνδυασμένες μεταφορές.
 • Ειδικά μεταφορικά έργα.
 • Εθνικές μεταφορές
 • Ασφαλείς μεταφορές πόρτα-πόρτα.
 • Αποστολές express