ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η COMBITRANS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ σε συνεργασία με την Μητρική της αλλά και τους ανταποκριτές της σε ολόκληρη την Ευρώπη διαχειρίζεται μεταφορικά μέσα όλων των τύπων και χωρητικοτήτων, μέσω αποκλειστικών συνεργασιών, με τα οποία καλύπτει τις ανάγκες της διεθνούς μεταφοράς με ταχύτητα, ακρίβεια και ασφάλεια .