Η CombiTrans στο CSR web course για την «βιώσιμη επιχειρηματικότητα»

Η εταιρία  μας παρευρέθη  δια της Γεν. Διευθύντριας  στο CSR web course την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018, σχετικό με την «βιώσιμη επιχειρηματικότητα»   το οποίο πραγματοποιήθηκε  στην Σουηδική πρεσβεία .

Η βιώσιμη επιχειρηματικότητα είναι η πρώτη και μια από τις κυριότερες  ευθύνες για τις ίδιες τις εταιρείες και τα στελέχη στην  προθυμία τους να ενσωματώσουν την βιωσιμότητα στον πυρήνα των δραστηριοτήτων. Πολλές Σουηδικές και Ελληνικές  εταιρείες είναι ήδη πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα, με ενεργό και φιλόδοξο έργο στην επίτευξη της βιωσιμότητας και φιλοδοξούν να συνεχίσουν το έργο αυτό.

Comments for this post are closed.