Ζητείται Υπάλληλος Πωλήσεων-Εξυπηρέτησης Πελατών -Τιμολόγησης

Η COMBITRANS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ προχωράει στην πρόσληψη προσωπικού με εξαρτημένη σχέση εργασίας για τα γραφεία της στον Ασπρόπυργο Αττικής, για την στελέχωση μια θέσης στο Εμπορικό τμήμα.

Περιγραφή Θέσης: Υπάλληλος Πωλήσεων - Εξυπηρέτησης Πελατών - Τιμολόγησης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  •  Πτυχίο (ΑΕΙ) ή (ΑΤΕΙ).
  • Δυο τουλάχιστον έτη επαγγελματικής εμπειρίας συναφή με το αντικείμενο της θέσης (απασχόληση σε μεταφορική θα ήταν επιθυμητό, χωρίς να είναι απαραίτητο).
  • Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (First Certificate in English, επίπεδο κατανόησης, ομιλίας και γραφής τουλάχιστον Β1 στην κλίμακα europass).
  • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Microsoft Office και λοιπών εφαρμογών.
  • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας.
  • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.

Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνέντευξης.

  • Δίδεται ικανοποιητικός μισθός αναλόγως προσόντων και μετά από ένα εύλογο διάστημα προσαρμογής δίδεται εταιρικό τηλέφωνο.
  • Εξαιρετικό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον και δυνατότητες εξέλιξης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο : varvanitaki@combitrans.gr .