Δραστηριότητα

Η COMBITRANS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1990 στην Αθήνα, κατά την διάρκεια του ίδιου έτους άρχισε να λειτουργεί το υποκατάστημα μας στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία είναι μέλος του ομίλου "BRING CARGO" και πραγματοποιεί μεταφορές σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στις Σκανδιναβικές χώρες, όπου κατέχει ηγετική θέση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής των 27 ετών καλύπτουμε τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

Ιστορική αναδρομή

Η πορεία της COMBITRANS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ παρουσιάζει πλούσια επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την διάρκεια των 30 ετών παρουσίας στον χώρο των Διεθνών μεταφορών. Οι Ρίζες μας βρίσκονται στην COMBITRANS AB SWEDEN η οποία στην μακρόχρονη πορεία της και στα πλαίσια ανάπτυξής της , εξαγοράστηκε από τον όμιλο εταιριών του ομίλου "BRING CARGO". Σταθμός στην πορεία της εταιρείας μας υπήρξε το έτος 2008 όταν η COMBITRANS AB SWEDEN ως κύριος μέτοχος αποτελεί πλέον μέλος της οικογένειας του ομίλου "BRING CARGO". O όμιλος εταιρειών "BRING CARGO" ανήκει στα Νορβηγικά Ταχυδρομεία POSTEN NORGE, έναν κολοσσό που ελέγχει ένα μεγάλο δίκτυο εταιρειών σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα η COMBITRANS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ως μέλος του BRING GROUP μετέχει σε ένα σύγχρονο GROUP εταιρειών που παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με ειδικότητα στις Σκανδιναβικές χώρες.

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας μας είναι η μεταφορά, η προσωρινή εναπόθεση, η αποθήκευση εμπορευμάτων, χρησιμοποιώντας κάθε μεταφορικό μέσο χερσαίο, θαλάσσιο ή εναέριο. Κατά την διάρκεια αυτών των ετών υπάρχει μια συνεχής και διαρκής προσπάθεια για βελτίωση των υπηρεσιών μας. Αυτό μας επιτρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στην αγορά, διατηρώντας ηγετική θέση. Βασική μας αρχή είναι πως τα εμπορεύματα πρέπει να φτάνουν στον προορισμό τους τηρώντας τις δεσμεύσεις μας προς τους πελάτες επιδεικνύοντας προσαρμοστικότητα και ευελιξία στις απαιτήσεις τους.
Είμαστε οι μόνοι που ειδικευόμαστε αποκλειστικά στο συγκεκριμένο τομέα. Η φιλοσοφία και οι αρχές μας, σε συνδυασμό με τη μεγάλη εμβέλεια του δικτύου διανομής προς τους αντιπροσώπους, μας επιτρέπει τη «συλλογή» στην διαδικασία της δρομολόγησης. Έτσι, μπορούμε να παρέχουμε ιδιαίτερα συμφέρουσες προσφορές για τους πελάτες.

Όραμα & Στόχοι

Το όραμά μας είναι η διατήρηση της εταιρείας μας στην ελίτ των μεταφορικών εταιριών που προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην μεταφορά και την αποθήκευση εμπορευμάτων, και παράλληλα να συνεχίσει να αποτελεί πρότυπο για τα δεδομένα της Ελλάδας στον τομέα της.
Οι κυριότεροι στόχοι μας είναι :

  • Η προσφορά αξιόπιστων υπηρεσιών στους πελάτες μας.
  • Η διαρκής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας
  • Η βελτίωση της παραγωγικότητας
  • Η μείωση του κόστους
  • Η διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
  • Η εφαρμογή μεθόδων σύγχρονων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της COMBITRANS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ αποτελείται από ομάδες ατόμων διαφόρων ηλικιών και ειδικοτήτων. Τα τελευταία χρόνια έχει εμπλουτιστεί με εργαζόμενους κατά πλειοψηφία νέους σε ηλικία , συνδυάζοντας έτσι την πείρα με την δυναμικότητα με άριστο επίπεδο σπουδών και πολύπλευρη επαγγελματική εμπειρία.

Η COMBITRANS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ παρέχει στο προσωπικό της ευκαιρίες να χρησιμοποιούν τις ικανότητες τους, δυνατότητα να αποκτούν νέες εξειδικευμένες γνώσεις συμμετέχοντας σε ειδικά σεμινάρια του κλάδου, ώστε να εξελιχθούν επαγγελματικά και να μπορούν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες.

Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με ομάδα εξωτερικών Συμβούλων , Νομικούς ειδικούς σε θέματα Μεταφορικού Δικαίου , Οικονομικούς Συμβούλους και Συμβούλους Επικοινωνίας.