Δωρεάν μεταφορά υλικών του « Χαμόγελου του Παιδιού ».

Η COMBITRANS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στα πλαίσια των φιλανθρωπικών και περιβαλλοντολογικών της δράσεων προσέφερε
δωρεάν μεταφορά υλικών του « Χαμόγελου του Παιδιού » από και προς την Σουηδία.

Επίσης προσέφερε εννέα (9) Η/Υ παλιάς γενιάς οι οποίοι αναβαθμίστηκαν στο λειτουργικό και αντί να παροπλιστούν αποφασίστηκε να δώσουν ζωή στα όνειρα και τις μαθησιακές αναζητήσεις των παιδιών του «Χαμόγελου του Παιδιού».
Με τον τρόπο αυτό δείχνουμε το ενδιαφέρον μας και την ευαισθησία μας για την βελτίωση των συνθηκών της εκπαίδευσης του ανθρώπου και ειδικότερα των παιδιών.