Αναζήτηση υπαλλήλου

Η COMBITRANS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ προχωράει στην πρόσληψη προσωπικού με εξαρτημένη σχέση εργασίας για τα γραφεία της στον Ασπρόπυργο Αττικής, για την στελέχωση μια θέσης στο Εμπορικό τμήμα

Περιγραφή Θέσης: Υπάλληλος Πωλήσεων-Εξυπηρέτησης Πελατών -Τιμολόγησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο (ΑΕΙ) ή (ΑΤΕΙ).
 • Δυο τουλάχιστον έτη επαγγελματικής εμπειρίας συναφή με το αντικείμενο της θέσης (απασχόληση σε μεταφορική θα ήταν επιθυμητό, χωρίς να είναι απαραίτητο).
 •  Άριστη γνώση της ελληνικής, πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (First Certificate in English, επίπεδο κατανόησης, ομιλίας και γραφής τουλάχιστον Β1 στην κλίμακα europass).
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων Microsoft Office και λοιπών εφαρμογών.
 • Ικανότητα στην επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας.
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
 • Οργανωτικός/η και υπεύθυνος /η
 • Άριστες Επικοινωνιακές και Διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνέντευξης.
 • Δίδεται Ικανοποιητικός μισθός αναλόγως προσόντων και μετά από ένα εύλογο διάστημα προσαρμογής δίδεται εταιρικό τηλέφωνο. Πλήρης Ασφάλιση ΙΚΑ, πρωινή πλήρης 5νθήμερη απασχόληση (Δευτέρα – Παρασκευή). Εξαιρετικό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον και δυνατότητες εξέλιξης.
  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο info@combitrans.gr

Αποστολή βιογραφικού στο: info@combitrans.gr

Comments for this post are closed.